รู้จักกับ SISU

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำในด้านกิจการนานาชาติอย่างกว้างขวาง เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ท้าทาย

มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำในด้านกิจการนานาชาติอย่างกว้างขวาง เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ท้าทาย

วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตสองแห่ง คือวิทยาเขตหงโข่ กับ วิทยาเขตซงเจียง รวมพื้นที่ 74.7 เฮกตาร์ ทั้งสองวิทยาเขตประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทว่า แต่ละแห่งก็มีลักษณะพิเศษของตนเอง

Baidu
map