ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ SISU

Μετά από την ίδρυσή του το 1949, το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης αποσκοπούσε να εκπαιδεύει νέους κοσμοπολίτες, οι οποίοι με την καινοτομία, την διεθνή εμπειρία και την ξένη γλώσσα που έχουν μάθει συμμετέχουν ενεργά στις διαπολιτισμικές επικοινωνίες.

Μετά από την ίδρυσή του το 1949, το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης αποσκοπούσε να εκπαιδεύει νέους κοσμοπολίτες, οι οποίοι με την καινοτομία, την διεθνή εμπειρία και την ξένη γλώσσα που έχουν μάθει συμμετέχουν ενεργά στις διαπολιτισμικές επικοινωνίες.

Baidu
map